سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

پیرمرد در چشم‌هایم نگاه کرد.
سرمست بود از چیزی.
به او گفتم حال خوب از کجاست؟
گفت تمرین دل‌کندن.
گفتم عذاب تنهایی می‌کشم این روزها.
گفت تمرین عذاب مرگ است.
آنجا که هر کس با اعمالش تنها می‌ماند.
و هیچ کس نیست جز خودش.
تا خانه تماماً گریستم...

  • وی بی
"نفاق از کفر بدتر است". آنها که جلسات حاج آقا مجتبی تهرانی را می‌رفتند این تکه کلام ایشان، خوب یادشان است. پیرمرد می‌گفت شبیه خودتان باشید. در خانه فاسق نباشید و نزد مردم زاهد. به خودتان بیشتر از بقیه سخت بگیرید. آن‌طرف تر اما تأکید می‌کرد که کاهل هم نباشید. مستعد قرارگرفتن در مواضع التهم نباشید. از گناه کار برائت بجویید. از گناه بیشتر. گناه هم عاملش را بدبخت می‌کند. هم صاحبش را..
 
آن‌ها که در جمهوری اسلامی مردم را به خرقه پوشی خواندند اما برای خودشان جامه‌ی ریاست و وزرات دوختند، عذاب سختی در پیش دارند..
  • ۱۵ مهر ۹۶ ، ۱۰:۳۱
  • وی بی