سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

۷ مطلب با موضوع «بالای ابرها» ثبت شده است

کسانی که پرواز نمی‌کنند

زنجیرهایی را هم که 

به پایشان بسته شده

نمی بینند!

  • ۱۷ بهمن ۹۶ ، ۲۰:۲۵
  • وی بی

سلامتی مقصد که مسافراش رو 

سلامتی سفر که آب و هواش رو

و سلامتی دلتنگی که پیغام های نیمه شبانه ش رو

توجیه می کنه

  • وی بی

سلامتی آس مونی که چاله هاش از زمینش بیشتره

  • وی بی

حال هواپیماربایی رو دارم
که با موفقیت هواپیما و مسافرانش رو دزدیده

اما خواسته ای نداره..

غرض دیدار مسافران بوده و بس.

  • وی بی
سلامتی هواپیماربایی که قبل از اینکه خواسته اش را مطرح کند هواپیما را به کوه نمی کوبد
  • وی بی
احساس هواپیمایی را دارم که مقصدش جایی است که سوختش تمام می‌شود
  • وی بی
به دنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم
  • وی بی