سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

در این صوفی وشان دردی ندیدم
که صافی باد عیش ِ دردنوشان

.

.

  • ۲۸ تیر ۹۵ ، ۰۲:۵۲
  • وی بی

گاه می آید گاه ِ دیگری سخت تر .. 

  • ۰۲ تیر ۹۵ ، ۰۰:۴۸
  • وی بی