سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

در خورد فیل

شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ق.ظ
"نفاق از کفر بدتر است". آنها که جلسات حاج آقا مجتبی تهرانی را می‌رفتند این تکه کلام ایشان، خوب یادشان است. پیرمرد می‌گفت شبیه خودتان باشید. در خانه فاسق نباشید و نزد مردم زاهد. به خودتان بیشتر از بقیه سخت بگیرید. آن‌طرف تر اما تأکید می‌کرد که کاهل هم نباشید. مستعد قرارگرفتن در مواضع التهم نباشید. از گناه کار برائت بجویید. از گناه بیشتر. گناه هم عاملش را بدبخت می‌کند. هم صاحبش را..
 
آن‌ها که در جمهوری اسلامی مردم را به خرقه پوشی خواندند اما برای خودشان جامه‌ی ریاست و وزرات دوختند، عذاب سختی در پیش دارند..
  • ۹۶/۰۷/۱۵
  • وی بی