سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

خار مغیلان نویسی (۳۰)

دوشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷ ب.ظ

قسمتش بود که آرام بگیرد مهتاب

بعد یک عمر

به دنبال ِ

نفس های فروخورده ِ لرزان

رفتن!

  • ۹۶/۰۵/۰۹
  • وی بی