سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

راحت باش

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۱۰ ق.ظ

نزار قبانى راست مى گوید انگار که "هر چیزى را مى توان پنهان کرد. به جز رد پاى زنى که در درونمان قدم مى زند."

  • ۹۶/۰۲/۲۰
  • وی بی