سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

خار مغیلان نویسی (٢٩)

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ق.ظ

بعد یک عمر قناعت دگر آموخته ام

عشق گنجى است که افزونى اش از انفاق است..

  • ۹۵/۱۲/۱۷
  • وی بی