سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

س

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۲۳ ق.ظ

"حمیم" در لسان عرب بارانى است که بعد از گرماى طاقت فرساى مى آید. مجازاً دوست و رفیق صمیمى را مى گویند، آنکه تو را از تنور تنهایى نجات مى دهد. در سوره‌ی مبارکه‌ی الحاقة ست که آنکه ایمان ندارد و به اطعام مستمندان مردم را ترغیب نمى کند در آن روز یاور مهربانی ندارد.

.

  • ۹۵/۰۵/۲۰
  • وی بی