سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

خار مغیلان نویسی (28)

دوشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۳۴ ق.ظ

مفتضح بودن از این بیش که در اوّل ِ قهر .. 

فکر ِ برگشتنم  و واسطه ای نیست که نیست .. . 

  • ۹۴/۱۲/۰۳
  • وی بی