سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

س

جمعه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۶:۰۷ ق.ظ

من رودخانه ای هستم

که تقدیر  جیره بندی ام کرد

تا مرداب ها از گرسنگی نمیرند

من شور بی پایانی بودم

و هیجانی 

که به مصرف هیچ و پوچ رسید

من خودم بودم

که به غارت تردیدهای طولانی رفتم

.

.

  • ۹۴/۱۱/۱۶
  • وی بی