سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

ما سهم زخم از لبخند شاداب شهریم (1)

چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷ ق.ظ

من بودم و باغ ِ رنگ در آیینه.. صد منظره ی قشنگ در آیینه... ناگاه تماشای مرا بر هم زد... نفرین به حضور سنگ در آیینه... 

  • ۹۴/۰۸/۲۷
  • وی بی