سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

حالا همه می دانند

جمعه, ۱۰ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰ ق.ظ

آدم‌ها در فصلهای مختلف زندگی خود،بادبانهای مختلفی را در جستجوی جزیره ناشناخته جدیدی بر فراز کشتی وجودشان به اهتزاز در می آوردند. و معنی زندگی ها در این جستجو هاست که ژرفا می گیرد و زیبایی روح ها در پیدا نکردن این جزیره ها رنگ....

.

.

و من از جزیره‌های ناشناخته عبور کرده ام حالا. و دستخوش طوفانی‌ هستم که هیچ تجربه‌اش نکرده‌ام. بی‌آنکه لحظه‌ای از خاطر جزیره‌هایی که بعضی‌شان دیگر غرق شده‌اند رها باشم. 

  • ۹۴/۰۷/۱۰
  • وی بی