سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

اللهم رب الارواح الفانیه

شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹ ق.ظ

لذتی هست درین نیمه‌شب ها قدم زدن با حال مرض. در اوج تنهایی. در تاریکی محض. و زیر لب زمزمه کردن نوایی که بس‌یار دوستش داری. .

.

.

.

در چنگ غم تو دل سرودی نکند

پیش تو فغان و ناله سودی نکند

نالیم به ناله‌ای که آگه نشوی

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

سوزیم به آتشی که دودی‌ نکند

  • ۹۴/۰۳/۰۲
  • وی بی